About the Journal

Jurnal Peradaban Islam merupakan wadah yang menyediakan ruang wacana ilmiah buat para penyelidik untuk menyalurkan dapatan penyelidikan serta berkongsi idea baharu berhubung peradaban Islam.  Jurnal yang diterbitkan oleh Majlis Ulama ISMA ini menumpukan perbahasan tentang pembangunan sebuah Tamadun Islam yang merangkumi aspek sosial, ekonomi, agama, falsafah dan pemikiran, politik, pendidikan serta perubatan dan teknologi. Makalah yang terpilih akan melalui proses penilaian. Jurnal ini diterbitkan secara berkala iaitu dua keluaran setahun.

Current Issue

Vol 1. No. 1 (August 2020)
View All Issues