Ancaman Pemikiran Liberal Terhadap Pembangunan Peradaban Islam Di Malaysia: Analisis Isu-Isu Berkaitan Penafsiran Al-Quran

Authors

  • Dr. Ahmad Sanusi Azmi Universiti Sains Islam Malaysia

Keywords:

liberal, tafsir, orientalis, pluralisme, LGBT

Abstract

Pasca pilihanraya ke 14 (PRU14) menyaksikan beberapa isu telah diketengahkan oleh golongan liberal yang melihat dan menilai insiden berkaitan Islam melalui kerangka pemikiran baharu. Persembahan isu yang dipotret oleh kumpulan ini berupaya menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat Muslim apabila sebahagian pendekatan dan kefahaman yang dibawa jelas bercanggah dengan panduan yang telah digariskan oleh syarak. Penerimaan terhadap idea kontroversi yang dilontarkan oleh golongan liberal semakin memperlihatkan peningkatan. Terkini beberapa cadangan dan olahan semula ayat al-Quran dikemukakan oleh mereka dipaparkan di media sosial bagi meraih sokongan massa. Kajian ini (1) meneroka beberapa isu dalam penafsiran semula ayat al-Quran dan hadith oleh golongan liberal dalam media rakyat, (2) meneliti penghujahan mereka serta (3) menilai pandangan tersebut melalui perspektif pandangan sarjana silam dan moden berteraskan manhaj yang dibangunkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Kajian ini bersifat kualitatif di mana analisis teksual digunakan sebagai mekanisme utama dalam penerokaan makna teks. Analisis perbandingan (comparative analysis) turut diaplikasikan bagi menilai kaedah pemahaman moden dan klasik dalam menentukan ketepatan makna berdasarkan metode yang telah dibangunkan oleh sarjana ulum al-Quran dan ulum al-hadith. Kajian ini mengesahkan akan kewujudan ancaman terhadap kefahaman masyarakat dalam memahami al-Quran dan sunnah melalui neraca pemikiran liberal yang bertentangan dengan kerangka yang telah dibangunkan oleh sarjana ahli sunnah wal jamaah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Marsifi, Saad, al-Mustasyriqun wa As-Sunnah, Muassasah Ar-Rayyan.

Azmi, Ahmad Sanusi, and Mohd Yusuf Ismail. "Konsep Rahmatan Lil Alamin Dalam Hadith: Penerokaan Makna Serta Aplikasi Di Malaysia." Journal of Hadith Studies 3, no. 1 (2018): 2.

Azmi, Ahmad Sanusi. 40 Hadis tentang Dakwah dan Tarbiah. Ulum Hadith Research Centre, 2020.

Azmi, Ahmad Sanusi. "40 Hadis tentang Politik dan Kepimpinan." (2020).

Benda, Harry J., Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia, The Journal of Modern History, Vol. 30, No. 4 (Dec., 1958).

Fogg, Kevin W., Seeking Arabs but Looking at Indonesians: SnouckHurgronje’s Arab Lens on the Dutch East Indies, Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, (2014) (in Asia), 8:1, 51-73.

Hurgronje, C. Snouck., The Acehnese, trans by A.W.S. O'Sullivan (Leiden: E.J. Brill, 1906).

Hurgronje, C. Snouck, Mohammedanism (New York and London: G. P.Putnam’s Sons, 1916).

Jung, Dietrich. "Islam as a Problem": Dutch Religious Politics In The East Indies." Review of Religious Research (2010): 288-301.

Koningsveld, Pieter Sjoerd van, Conversion of European Intellectuals to Islam: The Case of Christiaan Snouck Hurgronje alias ʿAbd al-Ghaffār, dlm Muslims in Interwar Europe A Transcultural Historical Perspective (Leiden: Brill, 2016).

Koningsveld, P. Van, Snouck Hurgonje dan Islam: Delapan Karangan tentang Hidup dan Karya Seorang Orientalis Zaman Kolonial [Snouck Hurgonje and Islam: Eight Essays on the Life and Work of an Orientalist of the Colonial Period], (Jakarta: Girimukti Pasaka, 1989).

Kugle, Scott Siraj al-Haqq. Homosexuality in Islam: Critical reflection on gay, lesbian, and transgender Muslims. (Oneworld Publications, 2010).

Kugle, Scott, and Stephen Hunt. "Masculinity, homosexuality and the defence of Islam: A case study of Yusuf al-Qaradawi’s Media Fatwa." Religion and Gender 2, no. 2 (2012): 254-279.

Levi Geir Eidhamar, “Is Gayness a Test from Allah? Typologies in Muslim Stances on Homosexuality,” Islam and Christian–Muslim Relations (2014), 25:2, 250-252.

Suminto, Aqib, Politik Islam Hindia-Belanda: het Kantoor voor Inlandschezaken, (Jakarta: LP3ES, 1986)

Umar Ibrahim Ridhwan, Ara’ al-Mustashriqin Haula Al-Quran wa Tafsiruhu, (Dar Taybah, Riyadh, 1992).

Wertheim, W.F., Counter-Insurgency Research At The Turn Of The Century: Snouck Hurgronje and the Aceh war». Sociologische Gids, (1972).

Yusoff, Kamaruzzaman, Peranan Orientalis Dalam Penulisan Sejarah Silam (Pusat Penerbitan UITM, Shah Alam, 2009).

https://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/2018/05/31/bubarkan-terus-jakim-kata-tawfik-ismail/

https://www.ismaweb.net/2018/06/24/nabi-lut-tidak-larang-lgbt/

https://www.ismaweb.net/2018/06/05/nasihat-siti-kasim-buat-islam/

Downloads

Published

2020-07-23

How to Cite

AZMI, A. S. (2020). Ancaman Pemikiran Liberal Terhadap Pembangunan Peradaban Islam Di Malaysia: Analisis Isu-Isu Berkaitan Penafsiran Al-Quran. Jurnal Peradaban Islam, 1(1), 57-81. Retrieved from https://peradabanislam.com/jurnal/article/view/1

Issue

Section

Articles