Relevansi Konsep Negara Islam: Pelaksanaannya Dalam Sistem Demokrasi Malaysia

Authors

  • Mohd Hazizi bin Ab. Rahman Universiti Kebangsaan Malaysia

Keywords:

demokrasi, negara islam, kenegaraan, siasah

Abstract

Istilah negara Islam sering bermain di bibir politikus aliran Islam sebagai aspirasi politik mereka. Namun perkembangan semasa menunjukkan kempen negara Islam ini semakin pudar kerana meraikan rakan sekutu politik daripada aliran sekular sosialis. Kertas ini bertujuan untuk menyerlahkan konsep negara Islam dan menganalisis kewujudan konsep tersebut dalam kerangka sistem demokrasi yang diamalkan. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kandungan tulisan mengenai konsep negara Islam dan dokumen mengenai sistem kenegaraan Malaysia. Kajian mendapati konsep negara Islam relevan dengan sistem demokrasi Malaysia, dalam bentuk kewujudan yang tidak sempurna. Kesempurnaan kewujudan dan pelaksanaan konsep tersebut amat bergantung pada tingkah laku Siyasah Syar’iyah Raja Pemerintah dan para aktor politik muslim, yang menuntut tahap kefahaman Islam dan kebijaksanaan yang tinggi dalam menjalankan peranan masing-masing.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Kadir Haji Muhammad. 1996. Sejarah Penulisan Hukum Islam di Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Abdul Al Ahmad Atwah. 1993. Madkhal Ila Siyasah Syariyah. Riyadh: Imam Muhammad Ibn Saud University.

ِAl-Sowy, Solah. 2010. Taadudiah Siyasiyah Fi Daulah Islamiah. Kaherah: Daru Iĺam Dauli.

Ali Jabir al-Abdul Syarud. 2011. Taadudiah Hizbiyah Fi Zil Daulah Islamiah. Kaherah: Daru Salam.

Al-Imam As-Syatibi. 2011. al-Muwafaqat. Beirut: Resalah Publishers.

Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. 1428H. al-Turutq al-Hakamiyyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah. Jeddah: Majma’ Fiqh al-Islami.

Alias Azhar & Mohamad Azam Hussain. 2012. Perluasan Skop Undang-Undang Islam Di Malaysia: Aplikasi Dan Implikasinya. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Azmi, A.S., 2020. 40 Hadis tentang Politik dan Kepimpinan.

Azmi, A.S. and Ismail, M.Y., 2018. Konsep Rahmatan Lil Alamin Dalam Hadith: Penerokaan Makna Serta Aplikasi Di Malaysia. Journal of Hadith Studies, 3(1), p.2.

Badrul Azmier Mohamed et al. 2010. Sejauh Mana Peranan Agama Dalam Politik Malaysia. Sintok: Institute of Tun Dr. Mahathir Mohamad‟s Thoughts, Universiti Utara Malaysia.

Muhammad at-Tohir Ibnu Asyur. 2014. Maqasid Syariah Islamiah. Kaherah: Darus Salam.

Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim Et Al. 2012. Penentuan Ciri Negara Islam Menurut Pemikiran Empat Mazhab Fiqah. Bangi: Institut Islam Hadhari

Mujibu Abd Muis, Zaliha Hj. Hussin & Badrul Azmier Mohamed@ Bakar. 2010. Perubahan Generasi dan Perkembangan Demokrasi di Malaysia Pasca Pilihan Raya Umum ke-12. Sintok: Institute of Tun Dr. Mahathir Mohamad‟s Thoughts, Universiti Utara Malaysia.

Raja Nazrin Shah. 2012. Titah Diraja: Institusi Raja Berperlembagaan; Kelangsungan Negara Bangsa. Kuala Lumpur: http://www.isis.org.my/attachments/1280_Raja_Nazrin_Syarahan_Perdana_Bu daya_07Nov2012.pdf dilayari pada 15hb Okt. 2014.

Nazri Muslim & Ahmad Hidayat Buang. Jurnal Kemanusiaan Bil. 20, Islam Dalam Perlembagaan Persekutuan Dari Perspektif Hubungan Etnik Di Malaysia. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Raja Nazrin Shah. 2008. Titah Diraja: Institusi Beraja. Kuala Lumpur: INTAN. https://openlibrary.org/books/OL23537739M/Institusi_Beraja dilayari pada 16 Okt. 2014

Thomas B. Pepinsky. 2013. Pluralism and Political Conflict In Indonesia. New York: Cornell University

http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/penafian/1201-demokrasi-berparlimen.html

Downloads

Published

2020-08-01

How to Cite

Mohd Hazizi , A. R. . (2020). Relevansi Konsep Negara Islam: Pelaksanaannya Dalam Sistem Demokrasi Malaysia. Jurnal Peradaban Islam, 1(1), 145-161. Retrieved from https://peradabanislam.com/jurnal/article/view/10

Issue

Section

Articles